Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete på Städbolaget Omtanke om miljön är någonting som genomsyrar hela vårt arbete, både på kontoret och när vi är ute och städar. Det är en nödvändighet för oss eftersom vi jobbar mycket med rengöringsmedel och kemikalier, som riskerar att påverka miljön negativt vid felaktig hantering. Giftiga och miljöfarliga rengöringsmedel är i stort sett…