Vår historia

En städfirma med stolthet i hantverket

För oss på Städbolaget är städning inte bara ett nödvändigt ont. Redan när vår grundare kom in i branschen för 30 år sedan var hantverket i fokus. Han valde då att börja arbeta gratis som fönsterputsare för att lära sig hantverket. Det samma gäller våra anställda i dag. De går regelbundet på vidareutbildning för att bli ännu bättre på olika aspekter av städning, och somliga specialiserar sig på till exempel golvvård eller fönsterputsning. Kanske är det en förklaring till att många av dem väljer att jobba kvar hos oss i många år. I vilket fall som helst är vi en städfirma med stolthet i hantverket, lika mycket i dag som för 30 år sedan.

Ständigt miljötänk

Vi har jobbat med ett ständigt miljötänk i många år, och Svanenmärkningen som vi i dag bär med stolthet är bara en del av det arbetet. Vi arbetar efter ett ledningssystem baserat på flera ISO-standarder, samt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Vår målsättning är att alltid ligga i framkant när det gäller nya miljövänliga städmetoder, material och maskiner. Vi vill dra vårt strå till stacken och arbeta för en hållbar framtid där nästkommande generationer har ett hopp om samma eller kanske till och med bättre möjligheter än vi.

Den städfirma smålänningarna väljer

Vårt företag har som målsättning att vara den städfirma smålänningarna väljer att vända sig till vid alla sorters städbehov. Vi ska inte bara kunna vanlig städning utan även olika specialkunskaper. På så vis ska vi befästa vår ställning som Smålands ledande servicebolag inom lokalvård.

Människor vill trivas i sina hem

Städbolag är i dag en naturlig del av många människors vardag. I takt med ett allt mer hetsigt arbetsliv och intensivare fritid är det få som har tid med en rejäl städning varje vecka. Ändå har vi ett stort behov av att bo trivsamt, städat och med ren luft. Det är här städbolagen kommer in i bilden. Rut-avdraget gav oss alla i branschen en extra knuff, men efterfrågan är stor oberoende av politiska insatser. För människor vill trivas i sina hem.

Hör av dig